BIG DATATRACE

Bàn về nghị định quản lý phân bón

Trong 49 điều nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón, tôi cho...

Cài Đặt Ứng Dụng Big Datatrace

Hộp trà lado linh chi 20 túi lọc | 350 m² | Js Ng

- Ngày dự kiến thu hoạch: 30/11/2018

- BR7668: Đồng Văn Hà Giang

- Đóng gói: 13:27:53 12/05/2019

Hộp trà lado linh chi 20 túi lọc | 350 m² | Js Ng

- Ngày dự kiến thu hoạch: 30/11/2018

- BR7668: Đồng Văn Hà Giang

- Đóng gói: 13:27:53 12/05/2019

Sầu riêng | 300 m² | Nguyễn Long

- Ngày dự kiến thu hoạch: 30/06/2019

- BR1750: Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

- Bón phân: 12:34:29 11/05/2019

Cà chua đỏ | 1070.1166 m² | Nông dân HTX An Phú

- Ngày dự kiến thu hoạch: 07/01/2019

- BR8254: Hiệp An - Đức Trọng - Lâm Đồng

- Tỉa cành: 20:10:25 18/01/2019

Atiso nguyên liệu | 15162.697 m² | Lê Bảo Chấn

- Ngày dự kiến thu hoạch: 02/08/2019

- BR18625: 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

- Nuôi cấy giống, gieo, trồng: 15:46:55 14/11/2018

Bình chọn

Cần bán

Cần bán

Những kết quả bước đầu từ mô hình liên kết doanh nghiệp - nông dân ở huyện miền núi Nho Quan được nông dân địa phương đón nhận. Nhiều hộ nông dân hưởng ứng mô hình liên kết với doanh nghiệp và không ít doanh nghiệp đã đến khảo sát ký hợp đồng.  http://bigdatatrace.com/uploads/files/11/78945-VanGoghqd.pps

Giá nông sản hàng ngày

Bảng giá hàng ngày thị trường nông sản.      

Cần mua

Phải khẳng định, việc “bắt tay” với nông dân là giải pháp phát triển phù hợp với đặc thù và xu hướng phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, để sự hợp tác này có hiệu quả và bền vững, cả doanh nghiệp và người nông dân cần phải có sự thông cảm với nhau, nêu cao trách nhiệm trên tinh thần tương hỗ.http://bigdatatrace.com/uploads/files/8/cộng đồng thực phẩm sạch.jpg

Kết nối giao thương

Công cụ tuyệt vời giúp người nông dân lập kế hoạch, ghi nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc nông sản

Là giám đốc công ty vừa có sản xuất tại trang trại, vừa có đặt hàng các hộ nông dân liên kết và có hệ thống bán lẻ toàn quốc, Tôi có thể khai thác gì ở giải pháp Big Datatrace ?

Qui trình trồng từng loại cây được chốt cứng hay có thể thay đổi theo mong muốn của chúng tôi ?

Chúng tôi muốn sử dụng giải pháp Big Datatrace dành cho các hộ nông dân, HTX thì phải trả mức phí bao nhiêu ?

Nếu dữ liệu của chúng tôi bị đối thủ biết và mua bán cạnh tranh không lành mạnh thì có cách nào xử lý

Khách Hàng Nói

Support
Share
Download
Comment
Back to top
For PC Download APK