Về Chúng Tôi

Tầm nhìn :

Trở thành doanh nghiệp hạt nhân để hỗ trợ, thúc đẩy nông dân có vị trí xứng đáng trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Sứ mệnh:

Xây dựng nền tảng, hệ sinh thái mở, thích nghi cho mỗi tổ chức, cá nhân làm nông nghiệp minh bạch theo cách riêng của mình. 

Nâng cao năng lực cạnh tranh để gia tăng giá trị nông sản Việt Nam.

Luôn cập nhật, ứng dụng công nghệ trí thức tiến bộ mới vào trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

 

Công ty cổ phần Big Datatrace

Địa chỉ: Tòa nhà N4B Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

             14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 2200 5484

Hotline: 1900 966 944